+36 70 702-4644  (1000-1600-ig munkanapokon)
5600 Békéscsaba, Bánom u. 2/a.
+36 70 702-4644 (1000-1600-ig munkanapokon)
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda és egyéb alkatrészek széles választékban!
Currency:
FőoldalÁltalános Szerződési Feltételek

Cégnév: Hitz Béla EV
Székhely: 5600 Békéscsaba Bartók Béla út 38.
Adószám: 57847562-1-24
Cégbíróság: Békés megyei Cégbíróság, Gyulai Törvényszék
Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus elérhetőség: www.vwbazar.hu
Email cím: info@vwbazar.hu
Telefonos elérhetőség:  + 36 70 702-4644
Tárhelyszolgáltató: Maxer Hosting Kft. www.maxer.hu

A hatályos kormány rendelet alapján 2022 09 01-től a vwbazar.hu webáruház sajnos csak magánszemélyként tud kiszolgálni!

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely  www.vwbazar.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren(továbbiakban: webáruház) keresztül történik.Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

www.vwbazar.hu webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.

1.2. A www.vwbazar.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton vagy egyedi esetekben telefonon leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3.A www.vwbazar.hu Webáruház szolgáltatásait valamennyi jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet és magánszemély jogosult igénybe venni, aki magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerződés a termékek “Kosárba helyezése” majd a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Pénztár “Rendelés leadása” gombra kattintás megerősítésével jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet a Megrendelő/Partner a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon). A szerződések tartalmáról a Szolgáltató a Megrendelő/Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt. A létrejött szerződés alapján a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. A szerződés nyelve magyar.

1.5. Felhívjuk a Kedves Vásárlók figyelmét, hogy a vállalkozásunk alanyi ÁFA mentes, ezért a vásárolt termékek után ÁFA visszaigénylés nem lehetséges.

 1. Vásárlás regisztráció nélkül történik

1.1. Vásárlás esetén minden esetben meg kell adnia a teljes nevét, telefonszámát, a szállítási és számlázási adatait, valamint e-mail címét. Ezen adatok megadása elengedhetetlen a rendelés teljesítéséhez.

2.2. A Szolgáltatót a Megrendelő/Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 1. Megrendelés

3.1.Rendelés menete

A vásárlás során kiválasztott termékeket a “Kosárba” feliratú gombra klikkelve teheti a kosárba. Az egyes termékek mennyisége módosíható a darabszám megadásával.

A webshop felületen található “Kosár tartalma” alatt szintén módosítható a végleges rendelési mennyiség, továbbá a “Törlés” gomb segítségével törölhető a korábban kiválasztott tétel. A kosár tartalma vásárlás közben tetszőlegesen megtekinthető.

Ezt követően a “Vásárlás folytatása” gombbal a vásárlás folytatható, a “Pénztár” gombbal pedig a rendelés befejezhető, majd a szállítási és fizetési feltételek megadását követően a vásárlási folyamat véglegesíthető, az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával. A termékek mellett feltüntetett árak az Áfát tartalmazzák. A termékek szállítási költségét az árak nem tartalmazzák.

A megrendelés visszaigazolásáról a vásárlót e-mail-ben értesítjük.

3.2. A megrendelés a Vevő egyoldalú jogi cselekedete, amely során a webáruházunkan feltüntetett áruk kiszállítását kéri, az aktuális listaár szerinti árért, vagy a korábbi megállapodás eredményeként létrejött árért, a megrendelésben megadott szállítási címre, címekre, pontosan meghatározott mennyiségben.

Webáruházunkban leadott megrendelésről a Vevő automatikus megrendelés – visszaigazolást kap a képernyőn és e-mailben, esetlegesen telefonon, amely azt jelenti, hogy cégünk a megrendelést átvette, megkapta.

A Vevő a megrendelés kézbesítésével elismeri és elfogadja a webáruházunkban kínált áru aktuálisan érvényes árait, és egyuttal beleegyezik a jelen ÁSZF-be, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Cégünknek jogában áll a megrendelést indoklás nélkül elutasítania, anélkül, hogy a Vevő ez ellen bármilyen jogorvoslattal élhetne. Cégünknek továbbá jogában áll elutasítani a megrendelést, amennyiben a Vevőnek nincs kiegyenlítve minden, cégünkkel szemben fennálló, a megrendelés napján esedékes kötelezettsége, valamint ha a Vevő a megrendelés teljesítésével túllépné cégünk által meghatározott hitelkeretét.

3.3. A vásárolt áruk tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termékek – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal vevőszolgálatunkhoz az info@vwbazar.hu e-mail címen vagy telefonon ( +36 70 702-4644 ) .

3.4. Elállás

www.vwbazar.hu webáruház etikusan, törvényesen, a vásárlók érdekeit szem előtt tartva jár el. A vásárló a szerződéstől a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló jogszabály szerint 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat.

A termékek helytelen használatából, tárolásából vagy szállításából eredő károkért felelősséget nem vállalunk. A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik.

A fogyasztó elállhat a vásárlástól, szóban, telefonon, vagy postai úton írásban, vagy elektronikus levélben, e-mail-en keresztül. Cégünk ez esetben haladéktalanul, de legkésőbb 14, azaz tizennégy napon belül a Vevő által kifizetett összeget köteles visszatéríteni. Cégünk a szállítási díjat is köteles visszafizetni. Elállás esetén a vásárlót a termék visszaküldésének költsége terheli, kivéve ha a vállalkozás vállalta e költségek viselését.

Cégünk igényelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését. A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés, illetve ésszerű költségeinek – ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére határidő előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését. Amennyiben az elállás írásban törénik, úgy Vevőnek elegendő az elállási nyilatkozatot 14, azaz tizennégy napon belül elküldeni Eladó részére. Postai úton történő elállás esetén, a postára adás időpontját vesszük figyelembe.

Elállás esetén a szolgáltató legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett teljes összeget.

Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, a szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

Elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Elektronikus úton történt fizetés esetén kérjük, hogy a termék árának visszafizetéséhez küldje el részünkre, postai vagy elektronikus úton a kedvezményezett nevét, bankszámlaszámát is, ahová az összeget visszautalhatjuk. A termék árát a termék visszaérkezését követően utaljuk vissza.

A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia.

A vásárlástól való elállás által érintett terméke(ke)t ajánlott küldeményként értéknyilvántartással együtt adja fel címünkre, szakszerűen becsomagolva, továbbá egyideűleg küldje el az elállást  tartalmazó nyilatkozatot is a csomagban, vagy postai, vagy elektronikus úton!

A terméket visszaküldéskor ne küldje utánvéttel, mert az ilyen módon küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni. 

A visszaküldés költsége a Vevőt terheli.  Amennyiben a termék megsérült a kézbesítés során és ez bizonyíthatóan a helytelen csomagolás miatt történt, úgy a károkozás a Vevő felelőssége, amennyiben a szállítás során történt sérülés, úgy az értéknyilvántartás lép hatályba.

A fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja az alább is letölthető elállási nyilatkozat formanyomtatvány kitöltésével, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elküldeni.

Elállási/felmondási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: ………………………………………………………………..

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás

nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja: ………………………………

A fogyasztó(k) neve: ………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)  ………………………………….

Kelt.: ………………………………, ………………………………..

 

Elállás jelzése:

E-mail: info@vwbazar.hu
Postacím: Hitz Béla EV, 5600 Békéscsaba Bartók Béla út 38.
Telefon: +36 70 702-4644

3.5 A megrendelést a Szolgáltató a Megrendelő/Partnertől csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő/Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

(Ha a Megrendelő/Partner valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Megrendelő/Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.6 Szolgáltató a Megrendelő/Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Megrendelő/Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni.

Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Megrendelő/Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Megrendelő/Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

 1. Panaszkezelés

Cégünk a vásárlói panaszokat ügyfélszolgálata elérhetőségein kezeli, a gyakran előforduló panaszok mellett az egyedi észrevételeket, panaszokat és reklamációkat is kezelik munkatársaink.

4.1 Szállítási hiba reklamációja

Csomagjainkat a legnagyobb körültekintéssel és gondossággal csomagoljuk be és ellenőrizzük termékeinket a postázás előtt. Kérjük a csomag átvételét követően minden esetben ellenőrizze a csomag sértetlenségét és a benne lévő termékekét is. Lehetőség szerint a csomagot kézhezvételkor bontsa ki a logisztikai Partner előtt, felhívjuk ugyanakkor figyelmét arra, hogy a szállító nem kötelezhető arra, hogy megvárja a csomag leellenőrzését. Amennyiben a csomag látható módon sérült, azt javasoljuk, hogy kérje a logisztikai Partnertől jegyzőkönyv felvételét az átvételkor, vagy vegyen fel jegyzőkönyvet a logisztikai Partner helyileg illetékes képviseletén.

Kizárólag ezen jegyzőkönyv megléte esetén van módunk panaszt elfogadni. Jegyzőkönyv hiányában nem áll módunkban terméket kicserélni és reklamációt elfogadni.

4.2. Fogyasztói kifogás

A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

 1. a) a fogyasztó nevét, címét,
  b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
  c) a vásárlás időpontját,
  d) a hiba bejelentésének időpontját,
  e) a hiba leírását,
  f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
  g) a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.

Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

Panaszkezelési pont:

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

 1. Termékár és a teljesített megrendelések kifizetése

5.1. A termékek ára cégünk aktuális árlistájában, a mindenkori webshopban a listaárakban van feltüntetve. Cégünk fenntartja magának a jogot, hogy az áru árát szabadon módosíthassa.

A rendelés elkészítésének idejétől függetlenül, mindig a megrendelés kézhezvételének idején érvényes ár a meghatározó.

A termékek tulajdonjoga mindaddig nem száll át a Vevőre, amíg a Vevő a vételár teljes összegét (beleértve az ÁFA-t is) valamint a kiszállítási díjat, (ha van) hiánytalanul meg nem fizette.

A számla kifizetésének határideje cégünk által meghatározott nap, mely az áru átvételéből adódó kötelezettségek megtérítésének legvégső napja. Egyúttal az a nap, amikor a kiszámlázott összeget az ÁFA-val együtt jóvá kell írni cégünk bankszámlájára. A fizetés módja átutalásos vagy utánvételes, készpénzes fizetés.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A kedvezménnyel rendelkező Megrendelő/Partnerek, a rájuk vonatkozó kedvezményekre természetesen interneten keresztül történő vásárlás esetén is jogosultak. A kedvezményrendszer kialakítása és megadása a Szolgáltató kizárólagos joga. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani kedvezményrendszerét, amelyről Megrendelő/Partnereit minden esetben előzetesen írásban értesíti.

5.2. A Weboldalról megrendelhető termékek árváltozásának jogát a Szolgáltató fenntartja. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő/Partner elállhat vásárlási szándékától.

5.3. Amennyiben egy Megrendelő/Partnernek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szolgáltató. Abban az esetben, ha Megrendelő/Partner ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult a további szállításokat csak készpénzfizetés ellenében teljesíteni.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő/Partner jelen szerződés alapján elfogadja és vásárlásaival elismeri, hogy a Szolgáltató késedelmi kamatot számol fel.

A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, amelyet Szolgáltató minden negyedév zárását követően „késedelmi kamatértesítő levélben” küld meg a Megrendelő/Partner részére. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Megrendelő/Partner számára, hogy pénzügyi osztályával egyeztetést folytasson.

A Megrendelő/Partnert terhelő fizetési kötelezettségekbe csak a Szolgáltató által elismert, vagy jogerős bírósági határozatban megállapított követelés számítható be.

 1. Szállítási feltételek

6.1. A megrendelt terméket  kiszállítással kizárólag Magyarországra szállítjuk.

6.1.a. A megrendelt termék(ek)et átveheti személyesen, előre egyeztetett helyen és időpontban, vagy kérheti  futárral  való kiszállítását is. Futárral  való megrendelés esetén 1-4 napon belül kapja kézhez a megrendelt árucik(kek)et.

A csomagküldés költsége: az adott futárszolgálat mindenkori díjszabása, ez függhet a csomag súlyától, terjedelmétől és a fizetés módjától.

Csomagjainkat az MPL és a Royal futárszolgálat szállítja, esetenként előfordulhat, hogy a kézbesítést más futárszolgálat végzi.

Személyes átvétel a weblapon feltüntetett címen:  5600 Békéscsaba Bartók Béla út 38.

6.2. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Megrendelő/Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

6.3. A Megrendelő/Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni.

Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, amely a Szolgáltató  által gondosan becsomagolt és leragasztott. Amennyiben a Megrendelő/Partner bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállásról szóló tájékoztató

7.1.Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön cégünk hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

A 2022. január 1-től hatályos rendelkezés alapján fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 1. a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de nem biztosította saját költségére a kicserélt áru visszavételét, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;
 2. b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
 3. c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 4. d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

 

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Hitz Béla EV vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállás jogával?

Hibás teljesítés esetén 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján cégünk jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. §-a alapján a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Ha kiderül, hogy nem javítható a termék

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha negyedszer is elromlik a termék

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha nem sikerül 30 napon belül kijavítani

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 1. Egyebek

8.1. Webáruházunk egyedi fejlesztésű .php alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelő/Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását

8.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelő/Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.3. A Szolgáltató a Megrendelő/Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF Elfogadásával együtt a nem természetes személy és magánszemély Megrendelő/Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. A Szolgáltató a Megrendelő/Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Megrendelő/Partnerek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

8.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

8.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a szerződő Felek értékhatártól függően a Békéscsabai Járásbíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

8.6. A Szolgáltató áru tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg a Megrendelő/Partner a Szolgáltatótól vagy a Szolgáltató megbízottjától (pl.: alvállalkozó áruszállító) átadott-átvett áru(k) a Szolgáltató számláján szereplő végösszegét teljes mértékben megfizeti, erre tekintettel a tulajdonjog fenntartás tartama alatt a Megrendelő/Partner az átvett áru(k) vonatkozásában rendelkezési joggal élni nem jogosult. A tulajdonjog fenntartással szállított áru harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén a Megrendelő/Partner köteles a Szolgáltató tulajdonjogát bejelenteni és erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. A Megrendelő/Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kereskedelmi számláinak lejárati határidejét követő időpontban (vagy azt megelőzően indokolt esetben, pld. késve fizetés vagy elmaradás a számlakiegyenlítésekben) a Szolgáltatónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni a Megrendelő/Partner részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre (árukra) vonatkozóan. A Megrendelő/Partner köteles a Szolgáltató jóváíró számlája ellenében, annak átvételével azonos időben kiadni a jóváíró számlán szereplő tételeket a Szolgáltató részére. A Megrendelő/Partner kijelenti, hogy a Szolgáltató tulajdon jog igényét nem vitatja és fentiek elmulasztása esetén büntetőjogi felelősséggel tartozik.

8.7. Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

8.8. Ezen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a 1959. évi IV. törvény (Ptk), az egyes tartós használatra rendelt termékek kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet , illetve a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/ 1999. (II.5.) Kormányrendelet rendelkezései valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001./CVIII.tv. rendelkezései, valamint az 1997. évi. CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről, illetőleg az 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szólók az irányadóak.

8.9. A viták és félreértések elkerülése érdekében minden termékre egyedi azonosító kerül és közvetlenül a csomagolás előtt több fénykép is készül! Kérjük, ügyeljen rá, hogy minden jelölés, írás sértetlen maradjon. Ha bármilyen hibát észlel a terméken, ne szerelje szét, ne bontsa meg, ne próbálja megjavítani, mindaddig, amíg nem egyeztetett velünk. A fenti tételek be nem tartása a garancia/szavatosság/jótállás elvesztését eredményezi. Ezek érvényesítéséhez minden esetben szükséges a beépítést végző szakszervíz által kibocsájtott számla csatolása.

A vwbazár.hu fönntartja a jogot, hogy a részére nem megfelelő állapotban visszaküldött termékeket értékcsökkenéssel vegye vissza a törvényileg előírt 14 napon belüli igények esetében. A vállalkozás értékcsökkenéssel veszi vissza azon termékeket: amelyeket a vásárló nem abban az állapotban küldött vissza, ahogyan átvette, hanem sérülten, hibásan, hiányosan, nem az összes tartozékával és alkatrészével, megbontva, szétszerelve.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare